Button afspraak maken

Energiebesparing verplicht voor bedrijfsleven!


Op last van staatssecretaris Sharon Dijksma gaan 20 extra inspecteurs namens de overheid controleren of bedrijven energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen wel uitvoeren.


Welke bedrijven zijn verplicht een energiescan te doen?

Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit of meer dan 25.000 kubieke meter gas verbruiken moeten in het kader van de Wet milieubeheer verplicht energiebesparende maatregelen nemen. Hierbij wordt op basis van jurisprudentie het uitgangspunt gehanteerd dat iedere maatregel met een terugverdientijd van 5 jaar of minder verplicht door het bedrijf of instelling moet worden uitgevoerd. In de meeste gevallen is de gemeente op basis van de milieuwetgeving het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag dient erop toe te zien dat het bedrijf of de instelling deze besparende maatregelen uitvoert. Ondernemers zijn zich er vaak niet van bewust dat het bevoegd gezag een dergelijke maatregel kan verplichten. Energiebesparing is dus niet vrijblijvend.

Hoe kom ik aan een energiescan?

Er zijn verschillende bedrijven die u kunnen helpen met het verzorgen van een energiescan.
Om een idee te geven van de mogelijkheden en kosten hebben we een aantal bedrijven benaderd.
Wat blijkt is dat veel bedrijven naast een standaard prijs van 700 euro een m2 meter prijs berekenen.
Hierdoor vallen de kosten voor een scan vaak hoger uit dan verwacht.

Ook zijn er bedrijven die voor een standaard prijs uw hele pand scannen.
Zei geven daarnaast garanties op de besparingen en kunnen u ook helpen.
Dit kan handig zijn omdat bedrijven verplicht worden om in alles te investeren dat binnen 5 jaar terug verdient is.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en kosten kijk dan ook eens op: Verplicht energiescan.
advertentie